is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Eerste bundel. 1785-1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

é H.

Het Verhevene.

Alles, wat ik omtrend het Godsdienftig leezen gezegd hebbe, kan hier ook op toegepasc worden, alleen moet men dit in de gedachten houden dat alles met een hooger toon moec geleezen worden, dan het voorgaande; ten anderen altoos met eene opklimmende ftem;dat is: elke bijzondere periode , of volzin, moet laag begonnen en hoog geëindigd worden - dewijl het verftevem eene opklimming van gedachten bevat.

Echter zijn 'er weder onderfcheidingen, die ïn aanmerking kunnen komen, en die men niet beter kan aantoonen, dan door het verhevene zelf in foorten te verdeelen.

A. het Zedelijke. B. het Treurige.

C. het Vrolijke. D. het Tedere. E. het fterke of afgebroken Hartstochtelijke JF. Beïpiegeling.

A.

Het Zedig Verhevene. U

I

LH) "Ik hoore de Lofzangen der zaligen! —-

' q- e S_

^Hwore die, en heffe met hun aan Ja,»