is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Eerste bundel. 1785-1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )

vooraf; deze doet ons alles, wat wij zien, met oplettenheid en aandacht overweegen; waar naa Wij, met eene geheel natuiirliike en zagte ftem, en tevens met aandoening, onze verdenking uitboezemen , nagenoeg op dezelfde wijze, als iemand, die in zich zeiven praat.

De eenige uitzondering, die hier zou kunnen gemaakt worden, is in gevallen, waar in een mensch, God, fmeekender wijze, aanfpreekt, dan moet de ftem ook deftiger en fmeekende zijn; — voor het overge moeten alle befpiegel.ngen langfaam en eemgermaate eentoonig geleezen, en bij alle rust tekens langer opgehouden worden.

Z & L ., ÖTToe~Tchoon is alles in de domi e e

„ meJlgenfchoc^êM! hoe ftil fluimert

e e 3

„ "dTTandftreek om mij'. — welk een verruk-

% _ e 3 4

king !~weïk eene zoete aandoening gevoelt

4_

nïïjn kloppend hart."

1 Gessneu, de Nacht.

Z& L*1 DerijzendeZon . die de dampen doet , verdwijnen , verleevendigt mijn hart •— doec mijne gedagtcn omtrend haar en mijnen Schep„ per werkzaam zijn []___) Eeuwig Wezen! „ bron van liefde, die, door de juiste overëen„ {lemming van alle uwe luistervolle eigenfchappen, de volmaaktheid zelve zijt! Gun mij uin deze volmaaktheid te eerbiedigen, &c

G. Brekdeïv i Brandis, r<Jtf/£. Kabinet.