is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen. Eerste bundel. 1785-1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C43)

dat 'er een fmelting, door de bijeenkomst van twee klinkers veroorzaakt, plaats hadde, als:

l 2 3 4 5 6

deza/lige/, dealgoe/de en al/ziende op/perheer

dat geleezen moet worden :

De zali/ge/.,d'aIgoe/d' en al 'ziend' op perheer

wordende dus deze fijllaben niet gehoord. even of de 3, 4 en 5 voet, alleen uic twee fijllaben beftonden.