is toegevoegd aan uw favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Staatkundige Roman. 93

Maar is het moog/yk! — (viel eene vierde haar in de reden ,) dat de Vrouwen en Dogters der Gymnofophisten in Indien, — zo als men verhaalt Gy verftaat wel, wat ik vraagen wil *

,, Ik doe niet, Vrouw sa la band a!" —■ antwoordde democritus.

ê, Gy verft aat my gewislyk 1 Gy zyt immers in Indien geweest? Gy hebt de Vrouwen der Gymnofophisten dan ook wel gezien? ■ ,, 6 Ja! èn gy moogt my gelaoven, dat de

Vrouwen der Gymnofophisten niet meer noch

minder Vrouwen zyn , dan de Vrouwen der i, Abderiten.'"

. Gy bew'yst ons veel eer. Maar dat is het niet, dat ik weeten wilde. Ik vraag, of het waar is, dat zy. i .■ . Hier hield Vrouw salabanda de eene hand voor haaren boezem , en de andere voor - Kortom, zy zette zig in de

Attitude (*) van deMedice'ifche venus, om

den

(*) Een Uitheemsch woord! Ik fmeek de geftrenge Taalkenners nederig, dat zy 'er zig niet tegen verzetten. Noch het woord voorkomen, noch houding , noch gebaarden , drukt dat geene uit, wat Attitude te kennen geef;; en zo dikwils het ons aan eigenaartige Inlandfche woorden ontbreekt, om een denkbeeld juist uit te drukken, zyn wy wel in de Boodzaakelykheid, om die van Vreemden te ontl'ee-

neu.