is toegevoegd aan uw favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Gt A B d■ e r I t e nj

beko r of het onder

men , ,-Cen man> waarvoor

faan,20erbarmJvkredeneeren

P^^^ekerlyk.al^wdabdekleirer in ^-^Vkheidvante kunnen dwaale en onrechtmaatige gevo]gen t£ «> en

zaamer m die foM vallen , als het de '-gaarnehadden. Doch >„ 2yn dwaasheeden,

©omkop bekwaam is, gelyk 'er ook ondeugden zyn moe een Schurk aJ|een ^ £

Te'ldh ?eSte,menfehen hebben h»nneongeregeldheeden, de verftandigften ondergaan wd-ns eene voorbygaande verduistering: doch du neemt niet weg, dat men van een WyS. Man met genoegzame verzekering verwal *an, dat hy doorgaands , en voofal in S gelegenheeden , waar de dwaazen zig 2eJvt ^^^^^

Deeze /telling, behoorlyk toegepast, kan ans voor menig overhaast oordeel Ivoor 'men g vergryp van fcby„ voor waarheid, en de daar

£ThT? WiSdge ^en, bevlogen. Doch by de Abderiten deed 2e niets af Want tot het vrugtgebruik deezer aanmerking werd .uisuets gevorderd, dat - 2y niet J. den. Deeze goede Lieden behielpen zig met

eene