is toegevoegd aan je favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is8 »e a e d e r r T e n,

,, Eenigen tyi g<faden ^

u Icneen vopr hem eene ziak »» van gewigt te weezen h„ a j

" !°' to>™"eltoe„pgraaTCn> 0]ld°^« " 00k oe welke hy ftond,enfdaT,1c

.. etlyke d.gen aLCe„ ?- * Zy" h°°fd

j uai>enagtereen,oniwtrevüiden hoe » «-»-elke gedaante de „^'^

" f3nder raoeste* overéénllemmen, ^ een " V™ naar h°nig fmaak kon. Hy ye^nT "^«.-wierpzewS:^: ^" anere uit? toen nog eene tweede, ,..««5 derde en vierde; en verwierp ze weder » om allen, om dat geene derzelven henll eI

'^Z1S'e\gdeetd ^'oeftheen DCe« " faaknam^^uerkterharte, dathydefla n " 1" ef"Slust Erdoor verloor. Eind 1 Int" femde zyne Keukenmaagd zig over f,

3, ^/j»/Wrzei7V v ^ g r hem-