Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Staatkundige Roman. rj

op uitkamen, indien hèt één Burger vznAh-

derd, een Gildebroedef zelf, niet vryftaat

om zig in de Schaduw van een Ézel te zetten?

evenals ware de Schaduw des Ezels voortref,, lykerj' dan de Schaduw van het Raadhuis of

van den Tempel van jazon, waarin elkj

die wil, ftaan, zitten of leggen mag? —\ „ Schaduw is Schaduw, 't zy ze van eenen

boom, of van een Paleis, van eenën Ezel, „ of van zyne Genade, den Archón zelf, af-

komt! Kort en zaaklyk, (Voegde Meestei7 ,j priem 'er by,) verlaat u op my, Heer ,, struthion! De Lompertzalunietflegtó

de Schaduw, maar ook, tot de biHykfte ver;, goeding, u bovendien den Ezel Zelf moeten „ overlaaten, of'er rrioêst noch vryheid, woéd. ,', recht van eigendom meer in Abdera weezen \

en daartoe zal het, by al de Elementen! nooit. i, komen, zo lang ik Wykmeester of prieM

genaamd worde! "

Geduurende dat de Tandmeester zig van de gunst van zulk een wigtig man verzeekerde, bleef de Ezeldry ver anthrax van zyn kant öok niet in gebreken 3 om zig een Befchérrner te verkrygen, die ten minften een evenwigt tegeii zyne party kon uitmaaken. Anthrax was èigenlyk geen Burger van Abdera, maar éen' yrygelaaten , die zig in den omtrek van ja z o n s' Tempel ophield, én Hond dus als een verl'ofhebiend Inwooner onder de onm'idlyke Jurisdictie:

Ho* des u È v«ef

Sluiten