is toegevoegd aan je favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Staatkundige Roman. i6j

ren een volkje van een domagtig geftel, en mooglyk was 'er buiten hen, ( eene eenige beroemde Natie hiervan gansch uitgezonderd,) geen ander in de waereld, dat inde zonderlinge eigenichap, van een woud niet voor boomen te kunnen zien, hen den voorrang betwisten kon. Doch dit recht moet men hen doen, dat, zo dra het flegts eenen onder hen inviel, om eene aanmerking te maaken, die elk een zo goed had kunnen maaken als hy, offchoon niemand voor hem die gemaakt had, zy dan gezaamenlyk plotslyk als uit een diepen flaapfcheenenteontwaaken, en op eenmaal zagen het ge£n ——— hen voor den neus lag, en zig wel zeer ver* pligt achten te weezen aan den geenen, die 'er hen aan geholpen had. -— Inderdaad, (antwoordden de Heeren van de Academie,) de Kikvorfchen zyn zedert eenigen tyd op eene gansch onbegryplyke wyze toegenoomen,

,, Wanneer ik zeg, op eene gansch onbe„ grypelyke wyze, (hernam horax,) dan „ wil ik daarmede geenzins aanduiden, dat'er iets bovennatuurlyks in de zaak zy. 'Eris, ,, in waarheid, niets begryplyker, dan dat de Kikvorfchen op eene ongehoorde wyze vers, menigvuldigen moeten , aan een Oord , waas men zulke Inftellingen ter hunner onderhouding en voortplanting begunstigt, gelyk te Abdera, Het onbegryplyke ligt alleen, vol,K gens myn gering doorzigt, daarin , hoe de L 4 »* 4b-