Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3)

ff» *c.MS i±tl van

woelziek en iro^ "Ut«Z' 0ilSod^enftig, Gemeente, in' Leilef;^^"^ °T ooit zyne voeten gezet heef? 2, f l' waar h? fpooren heeft agte/Xten en^^We aanhoudende laaklaSid beho ft aaar°m eC"e van zyn hoofdfchedel aft<S ' aan Wlei» toe, niets gezondsTt-nln ? Z?ne v°etzoolen gda^^^-^"* ™enS ziel zo inde. Oceaan geen K^*'

feerenrXr TnVnLüZ^ ™'

giftigd en verdorven8 w0 den- e™ ^ de woorden van onzen VeHn«V .°P*len d«s lykften zin pasfen S l, ffer' in den eiS™-

fnooden arbeid, zo Lfmelvk ak L^k zyn°n veeier ergernis verrirhr tY , °Penbaar tot God zy hélngen^f!!. Ze6r Zeker omv^n. Ach! dat 2^ gedachten, inzonderheid /

fiaapelooze nagten , hem ééns Z!r

ring Jes tai™J>7 « ftrekte' vooroeeid ter naarvoJgmg ver-

A3 al

Sluiten