Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S3 )

Dan, in plaats, dat ik iets, hoegenaamd *,v dreeven zoude hebben 7n L» •? • , d> ms' en waarvoor zoude ik dan°fSSaffi^ndddl moeten geeven 2 Neen f mï? A k^nnen ^ overeet iJJS 'c££° ^W, lyk man, weigerde ik de gevorderde / « met blydfchap veiwachtt^^oS^^i

Stokman wel beweeren ïïfZ* JFleieml*er eri gaderingen behooren "antrs" darfdatte znten? Gelden hunne ftei n we? meer n dL'

Daar ik nu voor of op den 26«« Tulv zvnd*

« Extrasa uit de No"»en der gecontinu„ eerde gecombineerde Vergadering, ge. * houden op Woensdag, den 36ö« July

„ De Prefident &c.

» denWSPden? ^^5' °P ?t Voor^ van » ucu weiident, den Broeder Hildebrand &

» Herftelde Lutherfche Gemeente ™P,™n

c „ dat

Sluiten