is toegevoegd aan uw favorieten.

Advysen over den koophandel en zeevaert.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m ™ENoVMD„KQ

affaires, bet Vonrf%j,,.0„, ^ ^e.e ze.fs it^goS^ ordere ten zyRen

oen Rechter) was koomen te vemlin " tusfchenkomsc van mandatum kano canditionem ^SÜ^f^^ » toar w c<wfe)B ^ permanrttilT r habeat> Kebl" fic (tanlaet ftaen dan een mandaer T ' (°m dat handelingen houden, dat de zaSaZ0'b?;renCSdiCie fti,z^^ ^ { verblyven (b). bJyven ^en en in denzelven ftaet

J*M «* «Hnde, bedenken

den nog in handen en posfesfie va J R p?k Verftaen ™e*n w0r" juris interpretatione (bv' Recht, 1 ?, '• KooPraan Ce Amfterdam

Overmits de vooVfc^ ««r, (zo als wy onderrigt wordend ïtï uti inftruï-

koopmanfchappen voor hem At } Gt 1S bev"cht om deeze dezelve Schipper is bevracS dóo B te "eemen> «naer dat

briefen de order van B., i ï^ll Tnien met de v^ En dat gevolgelyk B. dow mWdel van d ^ tS "^eeren. door hem B. aengefteld Pn Yi denzelven Schinn»r

^/«/a^Cin

bleeven posfesfeur van dezelve kooDm,fnr?n) 15 geWeesC en gese ven in dat fchip even zoo we IwTen^' Z° da£ dan d^ ntie, als ieder van 't aeenP " en Weeven te zyner dis-nr,

handen of beheeringf ™ ^ ^& ^ W bedienïen" Mio minetur, (want door infentie al/U0' TT ^M pZ den (d),) „c<fwB ^, fl/. "^e alleen word het bezit behon-

/«^ f«. (laet ftaen dan dooeen Zt™ J-m/etinet & ™ naeme in handen houdt en in het dle de *** *» «ynen

Invoegen gelyk dan niet alleen de rS I C2' deuitvoennge van dien, wel en te recht «■by B" geSeevcn voor

te recht is ingetrokken, en zelfs

W Utplurïbus dccet mevius <fc>w /„„ ,• L ipfo . (<0 /. 4- C. de acquit pos/esfione.