Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOENLAPPER.

29

V T F D E T O O N E E L. de vorigen, Mathorii.

m a t ii u r i n.

Goede morgen! goede morgen !

rosette , hem te / emoet loopen. 'e. Goede morgen ! lieve vader!

colin , he n de hand toefteekende. Goede morgen ! waarde vriend !

mathurin, hen omhelzende. Goede morgen lieve kinderen! (hy ziet Gripcfol) uw dienaar myn Heer! vergeef my ik had u niet gezien.

gripesol.

Goede morgen! vader Mathurin \ (hem hitglas aanbiedende) me dienst aan je !

mathurin. Ik bedank u myn Heer!

g r 1 p e s o L.

Waarom? het is immers voor de ganzen

niet gebrouwen. Men mag de hèmelfche gaaven in eer en deugd gebruiken, en da;ir ftaat gefchrceven , beproef alle dingen cn behoudt het goede.

MATHURIN.

Z,o is het, myn Heer! maar ik gebruik het zo vroeg niet.

• r 1-

Sluiten