is toegevoegd aan je favorieten.

De edelmoedige schoenlapper. Tooneelspel met zang doormengd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 DE EDELMOEDIGE

mathurin.

Ik wil hem haar niet geeven ... en nu zal hy myn boedel, voor de fchuld verkoopcn, cn my naar de Gyzeling doen fleepen.,

colas.

Myn Hemel baas! naar de Gyzeling ?

mathurin.

Er is geen middenweg... Geld heb ik niet! —

myn dochter geef ik niet en Gripefolzzl woord

houden.

cola s , ter zyde. Wanneer ik met myn Oom goede vrienden was.'...'!

m a t ii u r i n.

Helaas ja! ik zal uit myn Huis van myn dochter afgerukt worden.

c o l a s, ter zyde. En al ben ik geen goede vrienden met hem (overluid) hoor eens hier baas! je kent myn oom Renar d?

mathurin.

Nu ja! die ken ik

colas.

Die is ryk.

mathurin.

Dat weet ik, maar wat zegt dit?

i co-