Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE APARTE DEEL;EN WORDEN NTJ AANGEB OODEN

Op best Fransen Pap. I Stuk voor ƒ 3 -: - in plaats van ƒ 6 ■: -: " " 11 " 3-10-: . j.-.i

IV—- ->••« 5-.--:

V »45-« ■ 4-101

—~ VI s_ 4-:.:

Vil — (Deze mankeeren.)

" ! VIII (Deze mankeeren.)

" *x 4 • 5 - •' in plaats van 8 ■ 1 o -:

X —■ 4.10 : q - : . .

~~ X' 6- :-: ■ I»-: .:

XIIÏ " 3 15-•• —— 7-10-:

Op Groot Med. Pap. IStuk voor/a .5-: in plaats van/4-I0 • ' —— n (Deze mankeeren.^)

~~ '"" Hl 1.18.: in plaats van 3 - 15.;

~ IV 1. ,0.: 3 . : ..

" — V 1-8-: *-14.:

" VI 1. . ... 2. . ..

VII 3- :-. 6. . ..

— VIII ■ 3-I2-; 7. 4.:

—— IX 3 -14 -: 5 - 8 -:

X 3- :.: 6- :.:

XI 4. 2 -: 3- 4- :

' XII 2-16-: 5: ra -:

— ■ XIII' i"— a- 5-: ■ ■■■ 4- 10-:

l i a o Op

Sluiten