Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< II >

vrouw te zoeken, die echter na de Scaïfche poort met haar zoontjen gegaan was. Zelvs £fen andere mannen, behalven den echtgenoot, was de intrede in den thalamus niet ontzegd, gelijk dit het voorbeeld van hector bewijst, die, fchoon in de tegenwoordigheid van paris, in helena's thalamus komt (li). Hier werdt ook eens penelope , als zij het bij den dag geweevde doek des nachts weder uittrok, door hare vrijers overvallen (f). Maar het fterkst wordt het zamenwoonen der vrouwen met hare mannen bewezen uit de fchilderij, die nausicaa aanuLYSSES van de wooning baret moeder geevt: „Wanneer „ gij in het huis en in den voorhof zijt, ijl „ dan de zaal door, en ga in het binnenvertrek „ mijner moeder. Zij zit aan den haard, drae„ jende de fierlijke fpille met purperen wolle. „ Achter haar zitten de maagden. Nevens haar „ ftaat een throon voor mijn' vader, waar hij „ rust en zich met wijn laavt (F). "

Ondertusfchen moet men niet denken , dat de vrouwen in haar bovenvertrek gebannen geweest zijn. Zij verfchijnen dikwijls in de groote zaal, in het gezelfchap harer mannen, en der vreemde gasten, penelope , fchoon voor den overmoed der vrijers, die hare have verteerden, bekomen //. 5 54CO °i- fi' 11 °C*) Od. £. 80 2.

Sluiten