is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der vrouwelyke sexe by de oudste Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< to3 >

„ verbod der goden aan , de echtgenoot van „ agamemnon. Zij pleegde hier op, met „ verblinde ziele , de fchandelijkfte daad , daar „ zij den man harer jeugd vermoordde , en zij „ is een eeuwig fchandlied onder de menfchen ?? (V), _ epicaste maakte zich aan bloedfchande fchuldig, en nam haren eigenen zoon tot man. Maar weldra wreekten de goden de fchanddaad; oedipus heerschte, met kommer beladen, in Theben, maar zij voer neder na het zwarte rijk van pluto, want zij knoopte aan een' balk , in de woede der vertwijfeling, zelve het verworgend koord, en liet aan den zoon den vloek eener door bloedfchande onteerde moeder te rug (J). — „ Wie het bed zijns broeders be« ,, klimt, (zegt hesiodus) en zich met zijne ,, vrouw heimelijk vermengt, op dien vertoornt ,, zich jupiter, en ftraft hem hard wegens

?, zijne misdaden (/)•" helena liet

zich tot ontrouw tegen haren man verleiden, en trok met paris na Troje. menelaus dreigt daarom den verleider, en alle de Trojanen, met de wraak van jupiter (ƒ). Hare jeugd, eii de herhaalde aanvallen van een' bekoorlijken jon* geling, ontfchuldigen in onze oogen een' misdap, die de eenigfte is , waar aan deze anders onheet) Od. et. 35. %. 160. w. 200. (d) Od. A. 271.

(O Efiy. 3oi., (f ) li. v, 614.