is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee redevoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING.

05

Dan gij'verlangt misfchien, dat ik u van de mees-, eerlijke kunst onzes gefèhiedfchrijvers eene .neer uitgewerkte proeve mededeele, Welaan, volg: hem met mij bij het verfcbrikkelijk tooneel van de alles vernielende overftrooming der opge» zwollene Dijl, daar zij, „ ten bedde uitgere„ zen, de muren van Loven te barde perst „ en ter dad inltor:, heenvegende met verfcheidea' „ derke bruggen van deen, uitfehurende den „ gron-iflag der hechede gebouwen, en 't gecim„ mer om ver rukkende. De inwoonders, in zulk „ een' fchrik en armoede van uitvlügt , aan 't „ klimmen naar daken en vlieringen, doorbreken „ van wanten, eikanderen met naar en bijder ge„ fchreeuw om ladders en .fchuicen verdoovende. „ Wijven en kinderen daan wanhopig de handen „ in 't hair, of heffen ze ten hemel met een ge„ huil en gekerm, 't welk alle jammer te boven „ gaat. Daarentusfchen loeit de lacht van 't ge„ druisch, verwekt door den krak, den ftnak en 't s piasfehen der omgeworpene gebouwen. Heele

» hei-