Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv O P D R A G T.

Laat Jicfdes dartiend heil uw' droeven geest verblyden, Schoon liefde aan ons - alleen tot bron verftrekt van pyn:

Eens fielt ze, 6 myn vrindin! een einde' aan al ons lyden; Eens Zal zy ook vcor ons een bron van blydfchap zya.

Laat aan uw teder hart myne offerhand' bekoren!

Dat uw beminïyk oog gulhartig haar aanfehouw' 1 Ja, hoor meteen den eed, zo dikwerf u gezworen,

Van myne oprechte liefde en onverbreekbrc trouw!

TOLLENS.

Sluiten