is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 BRIEVEN AAN EEN

men, die zig op ver van een leggende plaatfen bevinden; en ten dezen opzichten zoude men wel kunnen zeggen, dat zy zig tergelyker tyd op alle deze plaatfen bevinden.

Dit verfchaft ons een fraaye opheldering om te begrypen, hoe God over al is; om dat zyn vermogen zig uitftrekt over het geheel al, en over alle de lighaamen, die zig daar in bevinden: bygevolg komt het my voor, dat het niet wel is te zeggen, dat God over al zyn beftaan heeft, vermits het beftaan van een geeft geen betrekking tot eenige plaats heeft; het is beeter te zeggen , dat God over al tegenwoordig is: ook is dit de taal van de Openbaaringe.

Laaten wy nu dit denkbeeld vergelyken met dc Wolfiaancn, die, God ouder de gedaante van een punt verbeeldende, hem binden aan een bepaalde plaats, vermits inderdaad een punt te gelyker tyd niet op verfcheide plaatfen zou kunnen zyn; en op wat wyze zoude men dan de overalomtegenwoordigheid met het denkbeeld van een punt kunnen vereenigen ? en nog minder de Almagt.

De dood een ontbinding zynde van de vereeniging,dic er is tusfchen de ziel en het lighaam geduurende het leeven, zoo kan

men