is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 437

ken geflaagen , dan eens aangeftookcn en verbrand, zoo het brandbaar is, zomtyds gefmolten , zoo het van metaal is: en men zegt dan, dat het van den blikfem getrokken is , waar van de uitwcrkfelen , hoewonderlyk die ook fchynen, volmaakt overeenkoomcnde gevonden worden met de bekende verfchynfelen der elektriciteit.

Men heeft menigmaal een degen gefmolten gezien in de fchede , zonder dat de fchede daar door befchadigd was: ter oorzaake dat de opening der poriën van het metaal , waar in de ether zeer gemakkefyk indringt, en zyn pogingen daar op oeflent, terwyl de itofFe van de fchede meer 'heeft van de natuur der lighaamen met geflootene poriën, dat aan den ether zoo een vryc ingang niet toeftaat.

Op andere keeren heeft men gezien, dat van verfcheide menfchen waar op de blikfem gevallen is, eenige alleenlyk maar daar van geraakt zyn geworden, en dat die geenen, die zig in het midden bevonden, niets daar door gelceden hebben. Dc reden van dit verfchynfel is ook klaar: De gecne van die menfchen , in wiens omtrek de lucht met ether het meeste overlaaden is , zyn in hetgrootfte gevaar; zoo dra deze ether zig op eens E e 3 ont-