is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHEPRINCES. 44$

Ditfchynt niet onmogelyk, en zulks heeft demeergemelde PrieftervanMoravien ongetwyfteld kunnen doen, vermits men my heeft verzeekerd, dat zyn werktuig de wolken fchecn naar zig te trekken, en die te dwingen om zagtkens door een regen naar beneeden te koomen, zonder dat men een enkele donderflag dan zeer ver, hoorde.

De proev met een yzere ftaav zeer hoog opgerigt, die op de aannadering van een onweer elektriek wort, kan ons geleiden tot de zaamenftelling van een diergelyk werktuig, vermits het zeeker is, dat, na maate de ftaav zig van zyn elektriciteit ontlast, de wolken ook net zoo veel daar van moeten verliezen: maar men moet zorg draagen dat de ftaven zig aanftonds kunnen ontlasten van de elektriciteit, die zy naar zig toe hebben getrokken.

Hier toe moet men hen een vrye gemeenfchap bezorgen met een vyver, of met eenige andere onderaardfche plaats, die, ter oorzaaken van zyn opene poriën, een veel grooter hoeveelheid ether gemakkelyk kan ontfangen, en die verdeelen of verftrooijen onder de geheele groote uitgeftrektheid van de aarde, ten einde de zaamenperfing van den ether nergens gevoelig wort.

Dc-