Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 17

van den Evenaar nul of niets is, en het is niet nodig de letter N of Z daar by te voegen, maar, zoo men kon komen tot een plaats, welkers breedte was 9co N. br., zou deze plaats juist het Noorder Aspunt van den Aardkloot zelvs zyn, het welk een vierde part van een cirkel-rond, of 90 graaden ver van den Evenaar af is. jj II. zal nu volmaakt begrypen, wat de breedte van eene plaats is, en waarom men die door graaden, minuten en fecundens uitdrukt.

Het is van zeer veel aanbelang de breedte van elke plaats te weeten, niet alleen om aan elke derzelver waare ligging. op de Land-Kaarten aan te wyzen, maar ook om dat daar van afhangen de jaargetyden, de ongelykheid der dagen en nagten, en by gevolg de gemaatigdheid yan de plaats. Wat aanbelangt de plaatfèn onder den Evenaar zelvs, aldaar is byna geen. verandering in de jaargetyden, en het ganfche jaar door zyn dagen en nagten aldaar even lang, te weeten 12 uuren; waarom ook de Evenaar genoemd wordt den equinoctiaal-lyn, de dag-, en nagt-evening; maar hoe meer men zig van den Evenaar verwydert, hoe grooter het onderfcheid der jaargetyden wordt, en hoe langer de dagen in den Zomer worden, III DEEL. B zyn

Sluiten