Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE P RIN GES. s4f

I. Het voorwerwp oneindig ver af zynde, zyn de ftraalen, welke daar van op het oppervlak van het voorwerp-glas PAP vallen, onder malkander evenwydig; derhalven zullen alle de ftraalen, welke komen uit het midden-punt van het voorwerp, bevat zyn tusfchen de lynen LP, LP, die' evenwydig aan den as EA zyn. alle deze ftraalen te zaamen worden genoemd de bundel der ftraalen, welke op het voorwerp-glas vallen, en de dikte van dezen bundel is gelyk aan de uitgebreidheid of opening van het voorwerp-glas, wiens midden-lyn is PAP.

II. Deze bundel van ftraalen wort door de ftraalbreeking van het voorwerp-glas veranderd in een gedaante van een Kegel, offpits toeloopend lighaam PEP, en^a dat die door het brand-punt F gegaan is, maakt die wederom op nieuw een Kegel m,Fm, die bepaald word door hél oog-glas, alwaar het duidelyk is, dat het grondvlak mm van dezen Kegel wo veel kleiner is dan de breedte P P van den bundel, als den afftand FB korter is dan de alftand AF.

III. Deze ftraalen Fm, Fm, gaande door het oog-glas QBQ, worden nu wederom op nieuw evenwydig aan malkander,

Sluiten