is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving der stad Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAD ROTTERDAM. IIÏ

muuren zyn met ruuwe kalk geheel bepleisterd tot aan den top, en in die muuren zyn behoorlyke lichten , en boven op den top van het eerfte pand Haat een klein vierkant, met een fpits opgaand Toorntje. Binnen in de Kerk is tegen den Zuidmuur een Predikftoel en Doophek, en verder eenige beflooten Zitplaatfen , aan den Oostmuur eene Galdery. Dit Kerkje hebben de Schotfche Gereformeerden gebruikt tot omtrent het Jaar 1666, als wanneer voor dezelve een nieuwe Kerk gemaakt is; waarom deeze het oude Schotfche Kerkje wordt genoemd, en nu nog gebruikt wordt, om daar in de week Cathcchifatien te houden.

De nieuwe Schotfche Kerk is gebouwd in K00U hoek, bezuiden den Hoogendyk, daar dezelve met een regten hoek van het Zuiden naar het Westen loopt, en is een fraai luchtig vierkant gebouw, een treede boven den grond verheeven , rustende op vier Toskaanfche Pylaaren, heeft een verheven Predikftoel en verfcheiden beflooten Zitplaatfen. Boven het dak heeft ze een Lantaarn tot een Toren, en daar in een Luyklok, om den tyd der Godsdienstoeffening aan te kondigen. De voorgeve! is geheel van hartfteen, en pronkt met de wapenen van de toen regeerende Burgemeesters en Fabryken. In deeze, en andere muuren , zyn Vyftien lichten , waar in het eerfte of voornaamfte glas, de Wapenen gefchilderd zyn van de Admiraliteits Heereen, met die van den Secretaris en Advocaat Fiscaal, op

dien