is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenisse van de vyanden van den christelyken godsdienst uit deszelfs voorlezingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christelyken Godsdienst. 109

Christenen alleen om des naams wil zonder voorig onderzoek, of zy eene misdaad begaan hadden, en zonder hen daar van overtuigd te hebben, vervolgde en doodde. Hy wederlegt de befchuidiging, dat de Christenen Atheïsten zouden zyn: Hy fpreekt duidelyk van de Heilige Drieëenheid, en van de eeuwige Godheid des Verlosfers. Hy geeft hier op eene bevallige afbeelding van het onftraflyke leven der eerfte Christenen', en brengt eenige ftukken uit de Zedenleer van Jesus by. Hy fpreekt van de onfterflykheid der Zielen, en toont aan, dat de toekomende opftanding der Dooden niet bezwaarlyker kan zyn om te geloven, dan de voortteeling der Menfchen.

Hy bewyst hier op de waarheid van den Christelyken Godsdienst uit de voorzeggingen van de Profeeten ; en eindelyk handelt hy van de Godsdienstige vergaderingen der Christenen, byzonder van den Doop en het Avondmal, insgelyks van het houden van den Zondag. Hy befluit daarmede, dathyde Romeinen noodigt, om dit alles behoorlyk te overwegen , en zegt; Indien u dit redelyk voorkomt, zoo fchat het hoog, maar ziet gy het voor een ydel gezwets aan , zoo veracht het, doch veroordeelt geene onfchuldige menfchen, als of zy Atheïsten waren en misdaaden begaan hadden, ten dood.

Maar in het andere kleiner Verweerfchrift bezwaart zich Justinus andermaal, dat men nog altyd de grootfte ongeregtigheden tegen de Christenen oefent. Hy brengt daar van verfcheidene voorbeelden by. Hy geeft eenig berigt van de fchep-

ping