is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Wollen.

Over de Wollen. iST

in eene tegenftiydige richting vyf of zes minuuten. lang.

Stort de wol over op een horde, om ze té doen droogen, zonder ze ooit met de hand aan te raaken.

Naar maate, dat het vogt van het bad vermindert, moet men, by de tweede en volgende vernieuwingen, 'er een aglte van de pis.byvoegem

Men voelt met de hand, of het bad te zag! en te (*)fmeerig is. (f)

V. Na dat een fchaap gefchooren is, wat moet men dan met de vagt doen ?

A. Men

(*) moêlleuK.

(f) Behaiven de bier voorgefchreeven middelen tot zuivering der wollen , kan men insgelyks de navolgende, die in Holland door fabrikeurs en anderen gebruikt worden, als dienftig tot dat oogmerk opgeeverl.

Men doet een haif pond Zeep in laauw water fmelten, vervolgens giet men dit. zeep-water'in een bak of tobbe op een vluis van 4 pond , men laat het daar in een half uur weeken, dan roert men de wol met twee ftokjes gints en weder, of trapt ze met de voeten; de wol haare meeste fmeerigheid dus verloeren hebben, de, haalt men ze larigzaamerhand uit hét bad, en legt ze op een horde van tienen, óm het water te doen afdruipen; naderhand wascht meii ze nog eens in laauw . water, en laat .ze" eiödelyk op 't Veld of op horden volkomen droog wordenom ze ónder dak te bergen en te bewaaren.

De Verh

.HO<!» t>: ::/'.< u iiV.' ÏSW 2:..,... . 2:J