Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 Ftrk laaring der Plaaten.

op de plaats M, men befchouwt ze, en vergelykt dezelve met de middenfoortige wol G, en mei: de fyne wol H ; indien de ftaal M meêr overeenkomt met de wol G, dan met de wol H , is zy middelflag van de eerfte foort, maar indien zy meêr gelykt naar de wol H, dan naar de wol G, is zy fyne van de eerfte foort.

Men moet even eens te werk gaan, om te weeten, of een wol grof of middelflag, fupra- grof of grof is; doch het is zeer gemakkelyk deeze verfchillende graaden van grofte te onderfcheiden, en zy zyn van zoo veel belang niet, als de verfchillende graaden van fynte.

PLAAT XIV.

Sluiten