Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDEN

trekken, had hij zig geen zekere overwinningedaarom voor te ftellen; het Zaad der Vrouwe, zo zij zig daar tegen manlijk verzetten wilden, zou voor dien vijand niet behoeven te bukken; integendeel zou die vijandfehap en ftrijd geftadig duuren. — Ja eindelijk

voegt de Allerhoogfle Opperregter dit flotvonnis hier nog bij, dat zelve zaad der Vrouwe zal u den kop vermoffelen, en gij zult het de verfenenvermorfelen^ naamelijk, wanneer u de kop nog niet vermorfeld is: want anders zou deeze verbeeldinge ongerijmd zijn; en dus moet men het koppelwoordje en , hier Sn de betekenis neemen van fchoon , of hoewel; welke het meermaalen in den Bibel heeft (ƒ> Het Zaad der Vrouwe zal u den kop vermor-. felen , hoewel gij het zelve de verfenen , of de hielen zult vermorfelen, pletteren, kwetzen; in welken laatflen zin , van de wonden der voeten (g) bijzonderlijk, het oorfpronglijk woord in het Oosten ook gebruikt wordt. Het vermorfelen van den kop der Slange , geeft volgens den draad der gelijkenisfe zekerlijk de volkoomene verbreekinge en vernietiginge te kennen van des Duivels magt en geweld , zo dat hij doodlijk vertreden en t' ondergebragt buiten ftaat waare om meer eenig kwaad te

doen,

(ƒ) Chr. Nold. Concord. Part. p. 292, O) P^t9. in het Syrisch. Zie J. D. Michaclis over de Hebr. Taai p. 280 , env. Als mede L, Cappell, Crit, Sacr. lib, ÏL cap. 1. §, 8.

Sluiten