is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude voorspellingen aangaende den Messias en deszelven openbaaringe [...] in eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoa

LEERREDEN

van het gemeen wierden onderfcheiden; het welk bij de Grieken doorgaens it/Jnue», Diadema, genoemd wierd. En in deezen zeiven zin denke ik , dat men dit woord ook op andere plaatzen heeft op te neemen, daar het van de Vorften der bip zondere Stammen gebruikt, en gemeenlijk ook door fVetgeever, dog, mijns bedunkens, te onpas, wordt overgezet. Gelijk, daar Debora zingt in het boek der Regteren ( q ), Uit Ephraim was haare wortel tegen dmalek, agter u was Benjamin onder uwe Volken '9

gaderden volkeren regt /prak , de Scepter en de heilige hoed. Welk laatfte Servius verklaart door Diadema. Wij zien ten minden, dat ook daar een hoofdfieraad te zamen gaet met den Scepter des Regters.

Hier koomt bijzonderlijk te pas, dat Juda in perfoon zulk een hoofclbindzel fchijnt gedragen te hebben, zo als men befluiten mag, uit Gen. XXXVIII. 18, 25. Daar "7TI3 , door onze Ovcrzetters Snoer vertaald is. Der LXX. apf^iVitof, tekent de Scholiast aan, dat onder anderen een fieraad is , waarmede de Oosterlingen, eloTtjy -xqv Tpl^as ftepavovtriv. het hoofdhair hekrootien , of ombinden. En het verdient eenige aanmerkinge , dat <£<«Jijju# zelf genoemd wordt in het onegt Testament 'van Juda. § 15. onder de XII Test. Patriarcharum, door Grabe en Fabricius uitgegeven.

Dat dit bij de Arabiers ook de gewoonte is, of geweest is , blijkt uit de verfcheidene betekenisfen van hun woord c_>*ac. Zie Giggei Thesaurus. Vol. III. p. 392> 394-

(?) V. 14.