Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

506 LEERREDEN

fpeld, dat het getal van de onderdaanen van den Mesfias, van de geloovigen, tot eene onbedenkelijke menigte zoude aanwasfen. Dit is terftond vervuld bij de opregtinge van Jefus Godsdienst; en dc geduurigc vervullinge daarvan kunnen wij heden ten dage nog bekennen. Wie kan het getal bezeffen , of daarop eenige rekeninge maaken van allen dengeenen, die aan alle oorden den naam van Christus belijden, en zig voor zijne onderdaanen uitgeeven ? Dus houdt ook nog ftand het geen 'er volgr, Het zal, dat zaad zal, den Heere aangefchreeven, of,'gelijk ik denke, dat 'men het woord ( q) hier te neemen heeft, het zal voor den Heere afgezonderd worden tot een geflagt. En door geflagt heeft men hier niet zulk een te verftaen, hoedanige op malkanderen volgen, maar eene zamenwooninge van menfehen, welke eene afgezonderde maatfehappij uitmaaken. Deeze betekenis heeft 't woord in het Oosten f>). Weshalven dit gezeg dus te kennen geeft, dat de Mesfias uit zijne onderdaanen eene bijzondere maatfehappij, vergaderinge , of Gemeente zou te zamen ftellen, Dit' wceten wij, dat in den naam van den Hêere Jefus door zijne Apostelen terftond na zijne verrijzenis ge-

fchied

(?) "IÏ3D eigenlijk affchraapm , is bij de Arabiers ook afzonderen. En de Syriers gebruiken het van eene ' afgezonderde vergaderinge.

(r) 111 Bij Syriers en Arabiers beide. En in deezen zin koomt het ook voor Pf. XXIV. <S.

Sluiten