Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den .UITGEEV'ERÏ xni

nen vereenigen. Schoon hij evenwel zeer liefderijk- oordeelt 'over anders denkenden, die onzen Heiland lief hebben, wanneet Hechts de hoofdzaak van Jefus leer bij heil behouden, wordt. i

■ Met dit alles zullen de gedachten van den Schrijver denkelijk - aan veeien hier en daar vreerad en paradox voorkomen: en, daar wq de 'Sleutels nog niet hebben, zal het den Leezer niet' onaangenaam zijn, dat ik hem bij 'voorraad dien aangaande de mij mogelijke opheldering geeve.

Onze zelfdenkende Schrijver, die in Ontologifche of wezenkundige beginfelen .van de meeste overnatuurkundige Wijsgeeren verfchilt, gelijk inzonderheid blijkt uit zijnen Parmenides en de Theelogia Dunatoscopica, verflaaft zich niet aan de gedachten of uitdrukkingen van anderen; maar, zijne eigene leiding en oordeel volgende, bedient hij zich van zijne eigene bewoordingen, welke hij', terwijl het hem enkel om ^waarheid te doen is, het gefchiktfte oordeelde, om die ook voor anderen duidelijk te maaken: vanhier, dat verfcheidene uitdrukkingen in ooren, daar aan niet gewoon, vreemd klinken moeten, en dat iemand, die zijne Philofophifche begrippen niet kent, hem ligtelp (ook daar, waar hij het recht van God verdedigt) van onrecht-

Sluiten