De Theodicée van Paulus, of De rechtvaardigheid Gods [...] aangetoond [...] in eenige aanmerkingen op deszelfs Brief aan de Romeinen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar