Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4* io &

Oceurare capro (cornu ferit-ille) cavüo! — — Et niger est, bunc tu Romane caveto! En wacht U vacht Wel voor den Zwarten Bok, Want hij [liet lest, twee knoopen van mijn Rok.

Ad Moment, io Weet gij dan niets beters en verflandigers te doen, dan atbiopem lavare, Boter aan de galg te fmeeren en U beroemd te laaten maaken?

Ik geloof Neef, dat gij met open oojjen gedroomd hebt. Ik heb nooit .van mijn leven in zulk een pos'uur geftaan. Klim niet hoogerop Neef, en laat u niet beroemd maaken! Ik raade het u! Denk, qüi bene latuh bene vixit. In de hoek van den haard zit gy gerust. Moxpluribus. Vaarwel! ik ben, enz *s iiage 12van Mei 1781.

Dat deeze brief van mijn Oom, die zo bont als een ekster 's, mij niet zéérgefhiaakt heeft, behoef ik u niet te bewijzen. Hij zal zeker muizenesren in zijn humeur gehad hebben , toen hij mijn' brief geitzen, en ziji antwoord opgefteld heeft Maar, als de Oom grillen en kwaade buijen heeft, moet dan de Neef altoos naar de pijpen dansien, die de Oude fpeeit? Kortom! het mag gaan zo als het wil , ik zal het zwaare wérk en den lastigen arbeid op mij nemen , mij beroemd te laaten maaken. Hoewel ik dus in veele Hukken anders denke . dan mijn Oom denkt, zo ben ik het toch daarin met hem eens, dat, om de flegte tijden en de B % fchaars-

Sluiten