is toegevoegd aan uw favorieten.

Brief van provisioneele dankzegging aan [...] Biographus Honorarius te Rotterdam, als den schryver van het Leven van Janus Vlegelius.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 4»

gelokt en gezonden wierden, om het foóg* duitscb te leéren, in alle vrije Kon ften, Taaien en Schoolweetenfchappen onderweezen, en tot befchaafde en nuttige leden van de menfcheliike maatfchappij gemaakt te worden. De ééne noemde zich Jan Melchior en de andere Klaas of Hans Vertoog 1 Deeze beide knaapen konden haüwlijks hoogduitsch leezen , (de geleerdheid bragten zij reeds uit Noordholland mede).of zij begonnen reeds te fchrijven , en binnen het jaar, waren zij, niettegenftaande hunne volilage onkunde en onbekwaamheid , vermetel en asfurant genoeg, om voor hunne medefcholieren, maandelijks een lap papier met oprecht Westpbaalscb puik goed hannekemaaijers dui'tsch te bekladden, en die vodden te noemen: de Querlequitfche Bibliotheek. Mijn Oom , die onder de fcholie* ren min of meer in achting ftond , had die Vodde, toen 'er reeds eenige brokken papier, ten algemeene huisgebruike mede vol gefch ree ven waren, nog niet eens gezien, veel min gelezen. Dit hoorde Jan Melchior, en Hans Vertoog, en namen het zeer kwaalijk. Beide merkten zij het aan als een blijk van minachting,en zeiden :Alethophel is een tolerante Ketter , en heeft geen fmaak 1 Maar wij zulien hem onze Bibliotheek wel doen lezen en gebruiken ! Met één zochten zij

Aki