Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. v

krijgen van de Godlijke Voorvveetenfchap; als waartoe hij de kennis van de Godlijke Gpenbaaringe noodig heeft; en, ftrikt genomen ook, eene genoegzaame bekwaamheid om over den inhoud der Boeken , waarin dezelve befchreeven is, te kunnen oordeelen. ——Uit deeze laatfte egter (de boeken der Openbaringe) hebben zommige wel beüooten, dat alle dingen , zelf ook der menfchen handelingen , raadflagen en overleggingen , aan een vast en onveranderlijk befluit van het ppperweezen noodzaakelijk verbonden zijn : Hetwelk ten aanzien van het goede , of ook onverfchillige eenigzins zou kunnen toegeftaen worden; behalven dat ook op deeze onderftellinge der menfchen deugd geen lof nog belooninge waardig, in het minst waardig, konde gerekend worden, en alle onderfcheid van goed en kwaad in han gemoed en daaden moest ophouden: Maar inzonderheid moet dit aanloopen tegen alle denkbeelden van Godlijke Regtheid en Heiligheid, wanneer men deeze noodzaakelijke werkïnge van des Merhoogften onweerftaenbaare magt wilde overbrengen op der menfchen zonden en boosheden, welke zo wel voorwerpen zijn van de Voorfpellingen der Godlijke Openbaaringe, als de goede hoedanigheden, die in dezelve zouden plaatze vinden : Volgens welke redengeevinge God, de Heilige, de Regtvaardige God, dan gok regtftreeks de oorzaak en bewerker van alle ondeugd en godloosheid erkend zou moeten worden;

t 3 Hoe-

Sluiten