Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD W fj Z E R. «fe

B'adz.

JHK Chald. . . Hl. a90i

vrugtbaar land, . 111, 359,

yiN, vernederde. . . II. 115.

"WK, ^A), ^i). . 11. 476,,

3.

!?^,^"?3. . III. 405.

; ; I. 254, 2:55.

Kl3» bij een ander werkwoord. , v i. jOT#

H?3. . . II. 172, 174#

jt33j het hart, gemoed, de geest. Hf. 223.

n- . . 11.16.

i"P3 en H3 veranderd. . n. ioö.

Pi- • • II. 386, 389.

7>'3, deszelfs verfcheidene betekenisfen. III. 144,env;

•"133. . . III. a4o.

rvo*?. . . 11.329.

%13- . ^ I. 69.

i

*k>. . ; 1. 521, S22S

— 7KU. : . n. 472,

0^3;. . . . III. 240.

Wi, i-ronn. m. 43.

"inj. 111.48,49.

êpj cJ**>. 11.358>

1.3204

» bvJ- I. 363. 398, 3pp. III. 417.

nru« 1.401.

Sluiten