Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6 )

Be Cardimal Fiume. Ja myn Vriendl dit zal ik weezen; ' Geeft yw' Stemmen, één voor één? Fancuilloi! die zal ze Leezen; Gy, gyzult, de plaats bekleen Van Boekhouder! hoor in deezen, 1 Naar den Leezer en myn Reên. j Den Cardinaal Tel a h u o m o , geeft Briefje voor Briefje , doch ongeopend ; aan den Cardinaal Fiume! over; die dezelve ppend; en dus zonder ze in te zien , aan den Cardinaal Fancuilloi, in handen fteldt; de welke den een naar den anderen., met verwondering befchouwd ; en met den allergrootfien vervoering uitroept:

Revus! — Revcjs! en al verder REvus! — Revus! is Papa! Den Cardinaal Fiume, danst van vreugde,; En zegt tegens alle de andre CardiUaalen, met de uitmuntenfre blydfchap: Hy zal weezen uwen Herder! Niet, myn Fraters? Allen de Cardinaalen, maaken om den Nieuw verkooren Paus! één ronde kring; terwyl zy al danzende zingen:

Ja, 6 Ja!

Hy zal weezen onzen Herder! Zingen wy het. Gloria! Naar dn allen de Cardinaalen, één kleine poos gedanst en gezongen hebben, brengen zy den Nieuw verkooren Paus, naar een Paufelyke Troon/t .dewelke, dezelve met eerbied

Sluiten