is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces ante omnia musæ

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o Taalkundige

Vefte is volgens Kiiiaan munimen, in welken zin het hier ook ftaat, gelijk mede Jlot voor arx: wanneer nu de Hertog zegt, dat de Stad 's Bosch een veste en flot is, op dat einde, meent hy op de grenzen van Brabant, daar dezelve gelegen is, te weten byzonder tegen de Hollanders en Gelderfchen : orber is belang: aeneleghet, beteekent aanligt.

Dogheden is deugden, gelijk ook Kiiiaan doghed op het woord doghen heeft: hier van zegt men nog hy dogt voor hy deugde; men kan hier over zien Huydecoper op Melis Stoke (18).

Die bequaem dienst onfen anderen onfen vorderen ende ons vanhen dicwile ghedaen. Het zal het zelfde wezen, of men leze alderen of anderen, want beide beteekenen ouderen, waar toe geen bewijs noodig is; hoewel ik liefst anderen lees, om de bovengemelde aanmerking wegens au voor cu, maar geheel verkeerd hebben vorige drukken gezet anderen'-, vorderen zijn voorouderen; dit komt veel by Klaas Kolijn (19) Melis Stoke (20)

en

(18) II D. bl. 364 en III D. bl. 98.

(19) Vs. 904 zie van Loon bl. 362. n. 7.

(20) III B. vs. 187. Zie Huydecoper II D. bl. 18.