is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*8o III. VERHANDELING OVER DE

ITatór en 'aar«P^, <*n3jaarig,een 4 Jaarig, en een, mits wel gevoerd « 4ri„ vet paard, 't welk verkog? hebbende voo? hovengenoemden pryS „f dLomtS kX

Saraas»::

ei n°g 5 paarden overig en 7n(1 L van zyn eigen ras aanfoïken Z°° kan me» Alles nu wel lukkende, zoo zou men iaar

Dan my dunkt, ik hoor alzeggen: welk een onbedacht voorftel! gaat het altyd dlo dat er een merrieveulen voortkomt? de onl dervmdmg leert, dat het getal meest zeer •venredig is, wanneer 'er dan een heng tS len gebooren word, hoe dan te handelen?!!.

Als dan verkoopt men het hengstveulen en koopt voor dat geld, met eenige bXr een allerbest merrieveulen, en zet heïelve » de opgenoemde ftoetery; maar mefS vind eens dat, onder die voorgenoemde beste paarden, een overvlieger wasfdie aU

zat Tn ïnPPen 6611 V°lk0men *** bm dan zou myn «ad zyn, dat men zulk

een