is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 over het Samenstel

ke nadruk aan elke bijzondere zaak, door de herhaaling van het Voegwoord , wordt bijgezet. „ Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch lee» ven, noch Engelen, noch Overheden, noch „ Magten, noch tegenwoordige, noch toekomen. „ de dingen; noch hoogte, noch diepte, noch „ eenig ander fchepzel ons zal kunnen fcheiden „ van de liefde Gods." Dit zij genoeg van het gebruik der Voegwoorden.

Ik gaa over tot eenen Derden Regel , ter bevordering der Sterkte van eenen Zin ; deze is, dat men het hoofdwoord, of de hoofdwoorden daar plaatst, waar zij den fterkften indruk maaken. Elk begrijpt toch, dat in alle Zinnen zekere hoofdwoorden gevonden worden, waarop de meening voornaamelijk berust; en even gemakkelijk is het te begrijpen, dat zulke woorden eene onderfcheidena plaats verdienen, op dat zij het meest in het oog loopen. Maar welke die plaats is, waar zij de meeste vertoonmg maaken, kan niet wel, zo veel ik weet door eenen regel bepaald worden, daar nu eens het begm, dan eens het midden, fomtijds ook het einde daar toe best gefchikt is. De aard van eiken Zin zal dit moeten beflisfen. Duidelijkheid moet immer in de eerfte plaats betracht worden , en de gefteldheid der hedendaagfche raaien gunt ons geene groote vrijheid in de keuze om de woorden te plaatzen. Jndemeesgevallen worden de voornaamfte woorden aan

het