is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34°' over het Samenstel

fchreeven , duldt zodanige vrijheid niet. Gordon, welke in zijne Vertaaling van Tacitus insgelijks deze omzettingen wilde navolgen, heeft met zelden der taaie daardoor zulken geweld aangedaan, dat hij zich zeiven belachelijk maakt. In eene zekere maate nogthans, en onder zekere bepaalingen, geeft sok onze taal ons de vrijbeid öm van omzettingen gebruik te maaken, en de beste Schrijvers hebben zich vaak met voordeel hiervan bediend. Dus zegt Pope in zijne beoordeeling van Homerus : „ Den roem van oordeelkunde heeft Virgilius hem met „ recht betwist, doch in de uitvinding heeft „ hij nimmer eenen mededinger gehad." Deze fchikking is veel beter, dan wanneer hij, de natuurlijke orde volgende, gezegd had : „ Vir» gilius heeft hem den roem van oordeelkunde „ met recht betwist, maar in de uitvinding „ heeft hij nimmer eenen mededinger gehad."

Sommige Schrijvers bedienen zich van deze geoorlofde omzetting veel meer, dan andere. Lord Shaftsbury, bij voorbeeld, doet zulks meer, dan Addifon, en hier aan moet men grootendeels die fterkte, deftigheid en geregelde welluidend, beid toefchrijven, waar door zich de Stijl van Lord Shaftsbury kenmerkt. Tot een voorbeeld hier van kan ftrekken het volgende uit deszelfs pnderzoek over de Deugd, waar de woorden niet m hunne natuurlijke orde, maar in die kunstige Conftrueiie geplaatst zijn, welke aan de Periode

dea