Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 van de Comparatie; Exclamatie;

Uitroepen , waarvan ik nog met een woord zal fpreeken. Beiden zijn in zo veele gevallen de natuurlijke taal der drift, dat zij zeer dikwijls gebruikt worden , en in de dagelijkfche verkeering, wanneer de driften opkomen, heerfchen zij al zo veel als in de verhevene Welfpreekendheid. Wij fpreeken hier n><=t van de Vraag in den éis^^^h zm* want deze behoort niet tot de Figuren , maar tot die manier van voorftellen , waardoor menfchen onder den invloed van eene hevige gemoedsbeweeging dat gene, 't welk zij met kracht willen bevestigen of ontkennen , natuurlijk bij wijze yan vraagen voorftellen, om daardoor het fterkfte vertrouwen op de waarheid van hun gevoelen te kennen te geeven, en zich wegens de onmogelijkheid van het tegendeel op de uitfpraak van hunne Toehoorders te beroepen. Zodanig is dit zeggen van Mofes : „ God 1$ geen man, „ dat hij liegen zoude; noch een menfehen„ kind, dat het hem berouwen zoude : zoude „ hij het zeggen, en niet doen ? fpreeken en „ niet tot ftand brengen ? Op gelijke wijze fpreekt Demosthenes tot de Athenienfers: „ zegt „ mij , wilt gij immer omloopen , en elkander „ vragen , wat nieuws is er ? Wat nieuws kan ,, er zijn, dat U meer moet verbaazen, dan dit „ een Macedonifch man de Athenienfers beoor„ logt, en befehikt over de zaaken van Grieken„ land! — Is Philippus dood ? JSeen, maar W

Sluiten