Een woord op zyn tyd: of Hoe zal een christen zich gedraagen in deeze bedenkelyke omstandigheden? Voorgestel in eene leerrede over Ephes. V. v 15 en 16. den 17. augustus 1794.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar