Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2 VERKLAARING VAN 3s HeXLANDS

Bij de allerminfte overweeging , deezer zeer aanftootelijke opvatting', deezer Gebeurtenisfe, moeten er, onder veele andere, ook deeze bedenkingen natuurelijk oprijzen , in een ieder , die flegts voor éénig nadenken vatbaar is.

Hoe toch is het, redelijker wijze, overeentebrengen, met de fchranderheid, en met het fijn beleid des Duivels , waarvan men hem toch gewoonelijk eene zeer groote maate toefchrijft, dat hij vermeetel durfde waagen* zig perfoonelijk te vertoonen aan den hoogverlichten Heiland ? L Welke voordeden kon de Duivel, met eenigen fchijn hoopen te behaalen, op zulk een uitftekend voorwerp gelijk Jezus Christus was : die, nog zo onlangs, door eene flem uit den Hemel was verklaard geworden, voor den, bij uitneemenheid geliefden Zoon van God, aan welken God zijn bijzonder welbehaagen hadt ? (*) —

Eén ieder ander mensch, en gemeen fier-, veling, zoude immers bij de verfchijning des Duivels, indien deeze al eens mogelijk ware,

(*) Matth. iii, 17,

Sluiten