is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener beredeneerde verklaaringe der geschiedenisse van 'sHeilands verzoekingen in de woestijne.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZOEKINGEN IN DE WOESTÏJNE.

(ayy£A0i) , 't welk zij hier, bij Mattheus, door Engelen vertaalen , elders bij Lucas, door boden overgezet; (*) wordende daar gezegt, dat Jezus Christus naar Samaria willende reizen , eenige zijner discipelen , als hden derwaarts vooruit zondt: uit dien hoofde zijn wij genegen, dat zelfde woord (*yyeAoi) hier bij Mattheus zo wel, als bij Lucas gefchied is, ook door boden over te zetten, en dus te leezen „ en ziet boden (zonder VOOrzetfel") zijn gekomen , en dienden Hem. En door deeze boden, verftaan wij hier, geene bovemiatuurelijke Wezens , maar menfchen^ van eene gelijke beweeging, zo als alle andere Menfchen.

Heiland Jezus was, volgens de berigten der Evangelisten , nu ruim zes weeken van zijne Vrienden gefcheiden, en in deeze eenzaame woeitijn geweest. Wat is aanneemelijk en waarfchijnelijker, dan dat zijne bloedverwanten en vertrouwdfte vrienden , die van zijne ftille afzondering zeker zullen geweeten hebben, na zulk eene lange afwezigheid , omtrent Hem bezorgd geworden zijnen Luc. IX, 52.

Q s