Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 3i 3?

Maar deeze Gemeente geheugt ook veel sar^ genaamer tijden. De gedagtenis toch is bij veelen onzer tijdgenoten nog in zegening, van dien langduurigen en regtcluistlijkenleerdienst des allezins eerwaardigen en wel geleerden Mar* ten Schagen; een man, die, doorzijn uitgebreid liefderijk hart, zijne grondige kundigheeden, zij* neevangelifcheprediking, en ook door zijn hartlijk aankleeven en voorftaan van de oude leere der waare verzoening door Christus lijden, en der heiliging door den Geest, blijkbaar in eene ernstige betragting van deugd en godzaligheid (o% niet min aller eerbied en liefde verdiende en bezat, dan hij agting verworven heeft, door zijne uitgegeevene ernstige en weldoorwrogte fchriften En waarlijk , geduurende de

bijna

(ff) Men zie , onder anderen , zijne etrfle Kerkrede, ■fver de reformatie der Nedtrl. Doopsgez. bladz.J?.

0>) Onder zijne oudfte Schriften behooren : Dn Historie der Waldenfen , in 1732, en weder in 1755 ttitgegeeven ; é«h Ktrkredt wtr d* Krnisdragt e»

Kruip

Sluiten