Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 LEERREDEN.

dienst en poging niet zou toereiken om den wortel der verwydering weg te nemen, en de Gemeente dus in beter orde te brengen: Na een rype .overweging waagde ik het egter, ook op den weimenenden raad en de aanmoediging van goede Vrienden , tot UL. over te komen , en deze keuze, myne geliefde Broeders! heeft mv Wmmer berouwd. De Hemel voorzag het, de gevreesde oneenigheden befbnden eerlange niet *eer, en lk vond hier, tot myn waare blydIchap, eene vreedzaame Gemeente. Ik wil geenzins my beroemen dat myn beleid en goede dienst Je gunftigp verandering ten wege bragt; neen, dit heb ik gedaan, ik heb het fmeulend vonkie -et aangeblazen, en, god zy gedankt -hetis geheel uitgedooft; de verdeeldheid bellaar hier al voor lang niet mec^ : - '

Eerst wende ik my billyk tot U, myne Broederen Diaconen j wien het opzicht over deze Gemeente is aanbevolen, en die gefield zyn om voor der Gemeente belangen te zorgen; tot U, Eerwaardig zevental! thans in dienst zynde en daar toe betrekke ik ook alle de Broederen welke te voren dien post hebben waargenomen. Ik bedanke U voor de betoonde vriendelykheid en genegenheid te mywaards in onze burgerlyke verkeering; voor uwen vlyt en yver, om my in f waarnemen van de pligten , aan myn ampt verknogt, by te ftaan en te onderfteunen, om my den dienst aangenaam , en , zo veel van U afhing,

Sluiten