Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

VAN DE

EERSTE ZONDE

DER

M E N S C H E N. EERSTE REDENVOERING.

DE VERLEIDING EN OVERTREDING.

Gen. III. vs. 1—6.

De Slang nu was listiger , dan al het Gedierte des velds , het welk de Heere God gemaakt hadde : en zy zeide tot de Vrouw: Is 't ook , dat God gezegd heeft, gy lieden zult niet eten van allen Boom dezes Hofs.

En de Vrouw zeide tot de Slange: van de yrugt der Bomen dezes Hofs zullen wy eten.

Maar van de vrugt des Booms, die in het midden des Hofs is , heeft God gezegd: Gy zult van die niet eten, nog die aanroeren op dat gy niet ft erft.

Toen zeide de Slang tot de Vrouw: Gy lieden zult den dood niet fterven.

Maar God weet, dat, ten dage als gy daar van eet, zo zullen uwe ogen geopend worden, en gy zult als God wezen, kennende het Goed en het Kwaad.

A Tm

Sluiten