is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de eerste zonde der menschen [...] met nevensgaande toepasselyke gebruiken en nuttige leeringen. In VIII kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de EERSTE ZONDE. 75*

genen dele word pit den weg geruimd, maar ene gelyke kragt behoud, voor zo verre men het hier gevelde ftrafvonnis, tegen denvermeenden onzigtbaren verleider der eerfte Menfchen, of den Duivel, ook in de eer-, fte plaats, immers voor dat gedeelte, welk; in het 14de vs. ligt opgefloten, in enen letterlyken zin op de bewerktuigde Slang zelve toepast: behalven dit, zegge, ik,

moet deze zwarigheid van zelve vervallen, indien men in aanmerking neemd, dat het ftraffen van Dieren, of van andere redenloze en zelfs onbezielde dingen, in gemeenfchap met welken zekere misdryven gepleegd, worden, of die flegts daar toe aanleiding of gelegenheid geven, gene ongewone handelwyze is , zelfs onder ons menfchen , nog voor onbillyk, ongepast en redenloos kan gehouden worden; gelyk ook, zelfs door de Goddelyke Wet, in latere tyden, te weten aan het Israëlitifche Volk, gegeven, zulks, in zommige gevallen, uitdrukkelyk bevolen werd. — Dus moest het beest, waar mede een Man of Vrouw ene verfoeylyke fchennis gepleegd hadde, met en benevens de. fchuldige perfoon, gedood worden, volgens Lev. XX: 15, 16. Ene wet, die nog heden- ten dage , onder ons en meer andere Natiën , gehandhaafd word, en waar voor zekerlyk zeer goede redenen kunnen gegeven worden ; voor zo verre , langs dien weg, een fterker affchrik van zoortgelyke misdryven den menfchen natuurlyker-

wyze word ingeboezemd. En even

zo werd het goud, waarvan de Jrsiaëliten,

b7

iv;

REDENV»;

Oordeel over? de Slaug, 1