is toegevoegd aan je favorieten.

Lessen, over de redekunst en fraaie weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖjpENBAAiUE Redevoeringen j enst. i6i

% beoorlogen , die de Ueutels van zijn land in handen hadden, hij zoude niets van dat alles4 „ 't welk hij nu heeft uitgevoerd, ondernoomen „ noch zodanige magt verkreegen hebben. Maai si Filips wiste wel, dat alle die landen als prij3, zen voor den overwinnaar ten toon lagen; hij wist, dat de bezittingen van afwezigen na* tuurlijk den genen die bij de hand zijn , en die der zorgeloozen den wérkzaamen en on« „ verfchrokkenen toevallen. Met deze denk>, wijze bezield gelukte hét hem alles te over„ meesteren. Hij bezit een gedeelte van dit i, gebied als Veroveraar, en van het andere ge„ deelte is hij Schutsheer en Bondgenoot. Elk 3, toch is genegen dien genen toe bondgenoot te neemen , welken hij ziet , dat gewillig en j, gereed is om alles wat noodig is in 't werk te ftellen.

II. Deel. % h \n.

evSev av ,' üv Mvi 7fi7fotmsv, 'tTtpa^ev , cbSs TotfavTw é*Twrar' av Swapiv. aXk' o'Siv, oo uvSpec 'AÏSyvutot, rov .To taX'm; Èxsivof, óri tccvtu fitv sriv ctitavTu Ta %copi« ccvXa rov noXifiov Ksipsva sv fiesw, ((we: Pinsant roe' XUpowi ra Totv anavTwv , x«t roic e9 AoiWi TToeew. xxi mvSvvevstv ra Tm apiKavvrciv. xa. yao ros rnvrn ^p^ tuutvoim yvospn, navra Kare^panrat xatÉ^si, rafitv, *>S av ÏKtev ri; è%oi KóKtyLov vopon. ra Ss , avu.pee)(» *«( <piKu 7roiwa(btvog, xai yup tvpfiayfiv, xac frp«:rü%eiv rov vovv roiToif ik\ovaiv a'vuvre; , ov'i dv ópeeït '9f»(fo'%ivetc(Aev>t{ x«i nfarjsiv tkXovTx;, fl« y^,

Ag